مهر ۷, ۱۳۹۸

بررسی ساختار و مهندسی معکوس برد و شماتیک شارژر موبایل

یکی از مسایل مهم در انتخاب مقاومت تاثیرپذیری مقاومت انتخابی، از دما است. در بسیاری از کاربردها مانند اندازه گیری و نمونه برداری لازم است که مقاومت انتخابی، هم از لحاظ تلرانس و هم از لحاظ تغییرات دمایی دقت بالایی داشته باشد.
شهریور ۲۵, ۱۳۹۸

اینورتر ۴۰۰ هرتز

یکی از مسایل مهم در انتخاب مقاومت تاثیرپذیری مقاومت انتخابی، از دما است. در بسیاری از کاربردها مانند اندازه گیری و نمونه برداری لازم است که مقاومت انتخابی، هم از لحاظ تلرانس و هم از لحاظ تغییرات دمایی دقت بالایی داشته باشد.
شهریور ۱۳, ۱۳۹۸

فیدبک مثبت در تقویت کننده عملیاتی

فیدبک منفی موضوع بسیار پرکاربرد در مورد تقویت کننده های عملیاتی و کنترل مدارهای الکتریکی است. فیدبک منفی این امکان را می دهد تا...
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸

استاندارد مقاومت

یکی از مسائل مهم در انتخاب مقاومت در کاربردهای مختلف، تلرانس مقاومت تعیین شده است.