سفارش خارج

با توجه به رشد سریع تکنولوژی و پیشرفت قطعات الکترونیک، واردات قطعات فوق جز نیازهای مهم بازار الکترونیک محسوب می شود. از طرفی گستردگی شبکه جهانی تامین قطعه سبب شده، واردات قطعات الکترونیک به یک فعالیت تخصصی و علمی تبدل شود. شرکت پیش فاز توان الکترونیک با نگرشی اصولی و علمی و با شتوانه تیمی متخصص، در این زمینه پاسخگوی نیازهای اساسی الکترونیکی کشور می باشد. خدمات قابل ارائه به شرح زیر است:
• مشاوره در گزینش و جایگزینی قطعات الکترونیکی
• تامین قطعات الکترونیک از منابع معتبر
• واردات قطعات از کلیه برندهای معتبر دنیا
• تحویل قطعه داخل گمرک یا محل شرکت متقاضی
• گارانتی قطعات وارداتی
• و...

مرحله 1 از 2 - ثبت مشخصات کالا

0%
  • فایل ها را به اینجا بکشید