انواع مقاومت
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸
استاندارد مقاومت
مرداد ۱۳, ۱۳۹۸
بررسی اثر دما بر مقاومت
یکی از مسایل مهم در انتخاب مقاومت تاثیرپذیری مقاومت انتخابی، از دما است. در بسیاری از کاربردها مانند اندازه گیری و نمونه برداری لازم است که مقاومت انتخابی، هم از لحاظ تلرانس و هم از لحاظ تغییرات دمایی دقت بالایی داشته باشد. هر مقاومت با توجه به تلرانسی که دارد به طور ذاتی با مقدار نامی تفاوت دارد. با قراردادن مقاومت در مدارتغییر مقاومت به دلیل تلرانس تعیین شده ان نیست. با عبور جریان و گرم شدن مقاومت و بسته به ضریب دمایی ان مقدار مقاومت در مدار تغییر می‎کند.مقدار مقاومت براساس ضریبی موسوم به ضریب دمایی تغییر می‎کند که بسته به جنس مقاومت متغیر است.
به جهت اینکه براساس یک استاندارد، تغییرات مقاومت به ازای دما مشخص باشد از پارامتر PPM استفاده می‎‎شود. به عنوان مثال در دیتاشیت مقاومت فیلمی از شرکت Vishay تغییرات دمایی نوشته شده است.
با توجه به دمای عملکرد و به ازای 1 درجه سلسیوس تغییرات از دمای مشخص شده در دیتاشیت، مقدار این مقاومت 0.0025 درصد از مقدار اصلی تغییر می‎کند.