مبدل تولید کننده ولتاژ منفی
مرداد ۱۱, ۱۳۹۸
بررسی اثر دما بر مقاومت
مرداد ۱۲, ۱۳۹۸
انواع مقاومت
مقاومت ها تقریبا در تمام مدارهای الکتریکی یا الکترونیکی وجود دارند و المانی پر کاربرد می باشد. مقاومت جریان عبوری از خود و همچنین ولتاژ دو سر خود را کنترل می‎کند و با توجه به تکنولوژی ساخت عموما به دسته های زیر تقسیم می‎شوند.
  • مقاومت سیم پیچی شده
  • مقاومت کربنی
  • مقاومت فیلمی
مقاومت های سیم پیچی شده
مقاومت  سیم پیچی شده از یک هسته غیرهادی و یک سیم پیچی هادی تشکیل شده است. با توجه به سیم پیچی که در ساختار این مقاومت وجود دارد این مقاومت ها از نظر پارامترهای پراکندگی بدترین وضعیت را دارند. تلرانس این مقاومت ها نسبت به انواع دیگر بیشتر می باشد و حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات دما دارند. با توجه به زیاد بودن خازن و سلف پراکندگی محدوده فرکانسی این مقاومت ها محدود است. این مقاومت ها عموما از نیکل کروم ساخته می‎شوند و امکان کارکرد در دمای بالایی را دارند. همچنین دارای رنج توان بالایی نسبت به سایر مقاومت ها می باشند. در توان ثابت، قیمت این مقاومت‎ها نسبت به سایر مقاومت‎ها کمتر است. ‎در بازار ایران این مقاومت ها با عناوین آجری، طلایی، المنتی و روسی شناخته می‎شوند. در شکل 1 ساختار مقاومت سیم پیچی شده نشان داده شده است.

 شکل 1 مقاومت سیم پیچی شده


برای حل مشکل اندوکتانس القایی می‎توان از روش سیم پیچ دولایی یا بی فیلار[1] استفاده کرد. در این روش سیم های رفت و برگشت در کنار هم قرار می‎گیرند و اثر اندوکتانس خودالقا را کاهش داد.

شکل 2- کاهش المان های پارازیت به روش بیفیلار


    مقاومت کربنی

مقاومت های کربنی نسبت به مقاومت سیم پیچی شده پارامترهای پراکندگی کمتری دارند. دلیل این امر این است که طول این مقاومت ها کمتر شده و ساختار سیم‎پیچی شده ندارند. از این لحاظ این مقاومت ها مناسب برای کاربردهای فرکانس بالا هستند. این مقاومت ها نسبت به مقاومت های سیم پیچی شده توان تحملی کمتری دارند. در شکل 3 ساختار کلی این مقاومت نشان داده شده است.

شکل3-ساختار مقاومت کربنی


    مقاومت فیلمی

این مقاومت ها از نظر دقت و تلرانس بهترین کیفیت را دارند. جنس این مقاومت‎ها از الیاژ فلزی مانند نیکل است. همچنین انها ضریب دمایی بهتری دارند و با تغییرات دما مقدار انها تغییرات زیادی ندارد. این ویژگی باعث می شود در کاربردهایی که دقت بالایی نیاز هست و مقاومت نباید تغییر کند استفاده شود. در شکل 4 شکلی از مقاومت فیلمی نشان داده شده است.

شکل 4 مقاومت کربنی


                 


[1] Bifillar